Najzdolniejsze studentki i studenci z czołowych polskich uczelni artystycznych, każda i każdy z własnym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Na co dzień nie mają wielu okazji do współpracy – teraz w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie wspólnie prezentują swoje prace.

Krótka relacja w szybkim dopasowany do rytmu muzyki tempie odsłania zawartość unikatowej wystawy. Wielobarwność i głowny motyw telewizora jako nośnika fotografii, są głównymi akcentami filmiku.