Uniwersytet Jagielloński, ta najstarsza uczelnia w Polsce, ma przyjemność zaprosić wszystkich miłośników wiedzy o naszej planecie, do studiowania na licznych kierunkach na wydziałach Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Instytut Nauk Geologicznych UJ. To świetne miejsce do zdobycia wiedzy w znakomitych warunkach oraz przyjaznej atmosferze, co można zobaczyć w naszej video produkcji.

Wydział Geografii i Geologii UJ rozpoczął działalność 20 marca 2017 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki o Ziemi mają wielowiekową tradycję na Uniwersytecie Jagiellońskim, poczynając od XVI-wiecznych opracowań geograficznych i mineralogicznych.